inventarisatie

Alle relevante gegevens in de bestaande situatie worden vastgelegd in de basistekening van uw perceel:

  • maten van het gehele perceel (lengte, breedte, diagonalen en relevante hoogtes);
  • inmeten van objecten in het perceel (bestrating, beplanting, schuur en dergelijke);
  • noteren van kwalitatief waardevol (plant)materiaal in verband met hergebruik;
  • fotograferen van het perceel;
  • vastleggen van belangrijke objecten in de naaste omgeving van het perceel (bomen, bebouwing). 

 

    referentiebeelden

 

 

 

 naar de volgende stap (schetsontwerp)

NIEUW Eieren of geld, een weg naar een gelukkige samenleving; download hier dit gratis essay.

Het digitale inspiratie-plakboek 'Tuinwanden' is gratis verkrijgbaar. Vul uw email-adres in en ontvang het GRATIS in uw digitale brievenbus.